Miljø og helse i Grenland

Her finner du aktuell informasjon om hvordan ulike faktorer i miljøet påvirker din helse i Grenland.

Lær deg om luftforurensning, støy og andre miljøfaktorer i ditt nærmiljø. Du får oppdaterte artikler, diagrammer, tabeller og interaktive kart, og også lenker til forskrifter, meldingsskjemaer og kontaktpersoner for miljø og helse i Grenlandskommunene.

Aktuelle saker

Søk i våre artikler

Quiz om støy

Hva er støy og hvordan kan det virke negativt på helsen din?

Ta testen →

Fakta

Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person og fra situasjon til situasjon. Det som er støy for en person, kan være behagelig lyd for en annen.

1 / 3

Fakta

Støyforurensning kan bidra til redusert velvære og mistrivsel, og påvirke folks helsetilstand. Støy er det miljøproblemet som rammer flest menneskers helse i Norge.

2 / 3

Fakta

De fire største kildene til støy i Norge er veitrafikk, fly, jernbane og industri. Av disse er veitrafikk den klart største, og står for rundt 90 % av støyplagene.

3 / 3

Hva er støy?

Hva er det miljøproblem som rammer flest menneskers helse i Norge?

Hvilken er den største kilden til støy i Norge?

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.