Dyrehold > Hestehold

Hestehold

Godt hestehold bygger på kunnskap om hva som er best for hesten.

Sist oppdatert:

22.august 2021

Det er flere forskrifter som gjelder for deg som skal holde hest. Noen typer av hestehold krever tillatelse fra Mattilsynet, for eksempel om du skal drive heste-/ridesentre og liknende.

 

Håndtering av gjødsel ved hestehold
Gjødsel fra hester kan lagres utendørs. Lagringen skal foregå på en slik måte at det ikke skaper luktproblemer, forurenser vannkilder eller medfører etablering av skadedyr. Det anbefales at foringen forgår i tett beholder. For ytterligere opplysninger kontakt landbrukskontoret i kommunen.

 

Hestemøkk på veier og gangstier

Hestemøkk langs veger og gang- og sykkelstier er et økende problem som følge av økt hestehold i tettbygde strøk. Dette kan skape hygieniske problemer. Det anbefales derfor å benytte oppsamlingspose på hester som ferdes langs offentlig veg/gang- og sykkelveg.

 

Lær mer!

Mattilsynet – Omhvordan du melder om hestehold og søker om tillatelser
Mattilsynet – Drift av dyrepensjonat

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.