Folkehelse > Hva er Folkehelseprogrammet?

Hva er Folkehelseprogrammet?

Programmet er en satsing på kommunenes folkhelsearbeid.

Sist oppdatert:

22.august 2021

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Utviklingsarbeidet skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid – jamfør folkehelseloven.

 

I 2017 startet satsingen (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelsemeldingen av 2015. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

 

Lær mer!
Helsedirektoratet – Program for folkehelsearbeid i kommunene

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.