Inneklima > Asbest

Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på flere mineraler og har vært kjent siden oldtiden og brukt som isolasjon og brannhemmende materiale.

Sist oppdatert:

11.august 2021

Siden 1985 er asbest forbudt å bruke i Norge og det er derfor lite sannsynlig at du finner asbest i nyere bygg.

Lurer du på om det er asbest i din bolig, kan du finne opplysninger om asbestbruk i bygge- og materialbeskrivelser. Arbeidstilsynet forteller at produktnavn som eternitt, asbestolux og pernit at isolasjonsplatene kan inneholde asbest.

Arbeidstilsynet – Det lokale Arbeidstilsyn gir opplysninger om nærmeste analyselaboratorium.

 

Hvor farlig er asbest?

Lengre tids innånding av asbestfibre i yrkessammenheng kan gi diffus bindevevsdannelse i lungene (asbestose). I yrkessammenheng er det også påvist sikker sammenheng mellom langvarig innånding av høye konsentrasjoner asbestfibre og kreft i bl.a. lunger og luftveier. Tobakksrøyking gir kraftig forsterking av asbestens kreftfremkallende egenskaper.

 

Tiltak

Asbest: Konsentrasjonen av asbestfibrer i vanlige boligers inneluft er normalt svært lav og representerer ingen risiko for utvikling av kreft. Kildene til målbare konsentrasjoner i inneluft har oftest vært materialer hvor overflaten ikke er tilstrekkelig forseglet, for eksempel som følge av direkte mekanisk påvirkning, fuktskader eller forsømt vedlikehold.

Det er viktig å være klar over at godt vedlikeholdte asbestmaterialer ikke avgir asbestfibre. Slike materialer behøver derfor ikke å fjernes. Arbeid med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Alt arbeid med asbest og asbestholdige produkter, herunder omfattende vedlikeholdsarbeid, riving og sanering skal meldes til Arbeidstilsynet. Bare kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet kan utføre slikt arbeid. Til påvisning og identifikasjon av asbestfibrer brukes forskjellige typer mikroskopi.

Syntetiske mineralfibre: Materialer som ikke er innkapslet kan frigi fibrer. Frigivning av fibrer fra senkede himlinger med mineralfiberplater kan være et problem. Det anbefales at slike mineralfiberplater forsegles. Det benyttes mikroskopi for påvisning og identifikasjon syntetiske mineralfibre.

 

Lær mer!
Arbeidstilsynet – Om asbest

 

Fakta

Fakta om asbest

I årene etter andre verdenskrig fikk asbest stadig økende anvendelse, og verdensproduksjonen ble mer enn tidoblet frem til begynnelsen av 1970-årene. I 1973 var den omtrent 4 millioner tonn.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.