Inneklima > Radon

Radon

Radon er en usynlig, luktfri gass som finnes naturlig i alle typer bergarter og løsmasser.

Sist oppdatert:

26.oktober 2022

Hvordan radon kan trenge inn i hus. Kilde: Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)

Gassen radon er lettere enn luft og kan derfor sive inn i bygninger. Fra radon dannes igjen nye radioaktive datterprodukter. Inhalasjon av disse radioaktive stoffene utgjør størrelsesmessig den viktigste strålekilden for den generelle befolkningen i Norge. Radon fra grunnen kan trenge inn i kjellere via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennomføringer, sluk, ledningssjakter etc.


Helseeffekter

Radon og datterproduktene er kreftfremkallende for mennesker, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft nest etter røyking. Den kreftfremkallende effekten av radon forsterkes i betydelig grad av røyking.


Tiltak – måle radon

Forhøyede radonkonsentrasjoner kan bare fastslås med målinger. Måleresultatene gir grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig. Statens strålevern og en rekke private firmaer utfører slike målinger. Mottiltak ved høye radon-konsentrasjoner i eksisterende boliger inkluderer tetting av sålekonstruksjon og grunnmur under bakkenivå, punktavsug fra byggegrunn samt økt ventilasjon av inneluften. Ved nybygging er det særlig viktig med tett sålekonstruksjon og god ventilasjon av inneluften. I de fleste tilfeller vil man kunne løse radonproblemet omtrent fullstendig.

Slik måler du radon:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – Slik måler du radon

 

Lær mer!

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Helsedirektoratet – Veiledere i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger
Norges byggforskningsinstitutt-radon

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.