Folkehelse

Folkehelse er summen av alle innbyggernes fysiske og psykiske helse. Grenlandskommunene jobber aktivt for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge sykdom.

Hva kan jeg gjøre?

 

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse

  • Knytt bånd; Mennesker er sosiale vesener og du har det bra med å ha mennesker rundt deg.
  • Vær aktiv; Å være fysisk aktiv er godt for kroppen og gjør at du føler deg bra.
  • Vær oppmerksom; Øv deg på å være oppmerksom og legge merke til det som er rundt deg.
  • Fortstt å lære; De som lærer seg nye ting og utfordrer seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit.
  • Gi til andre; ​Å gi handler om å gjøre noe for andre. Det styrker bånd mellom mennesker og gir økt livskvalitet.

Kilde: Helse Norge – Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse

Hva er folkehelse?

Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen. Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

 

Hva påvirker folkehelsen?

En rekke faktorer påvirker folkehelsen, for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, sosiale faktorer, rusmidler, støy, drikkevann og miljøgifter. Folkehelsen er mer enn summen av de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden.

 

Miljøet og folkehelse

Miljøet er alt. unntatt gener og atferd, som for eksempel uteklima, luft, stråling, støy, inneklima, kjemikalier, fysisk aktivitet, mat, vann, smittestoffer og psykososiale forhold.

 

Hva gjør kommunene?

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorene som medfører helserisiko, og styrke de faktorene som bidrar til bedre helse. Kommunen arbeider for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen, for eksempel støy, luftforurensning, miljøgifter, stråling, dårlig inneklima, risiko for ulykker og skader. (lenke disse til tema-sidene)

 

Lær mer!

Lovdata – Lov om helsedata
Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn (2018-19)
Helsedirektoratet – Program for folkehelsearbeid i kommunene
Helsedirektoratets nettsider om folkehelse

Tilang til friluftsområder og fysisk aktivitet er viktige deler for folkehelsen i Grenland. Foto: Dag Jenssen

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.