Klima

Kommunene har et ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring. Gjennom klima- og energiplanlegging settes mål for å redusere klimagassutslippene.

Hva er naturbaserte løsninger?

 

Naturbaserte løsninger går ut på å anpasse  samfunnsutfordringer i forhold til klimaendringer gjennom å bruke naturlige prosesser og økosystem.

Dette baserer seg på bruk av natur eller å «herme» etter naturens egne løsninger.

Eksempel er å fordrøye vann gjennom konstruerte våtmarker, eller å skape grønne tak som demper og fordrøyer avrenning fra tak etter nedbør.

Kilde: Miljødirektoratet -Vurdere naturbaserte løsninger 

Hva er klima?

Klima er det typiske værmønsteret på et sted, som for eksempel gjennomsnittlig nedbørmengde, maksimums- og minimumstemperatur eller hvor ofte det blåser kraftig.

 

Klimaendringer

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer.

 

Hva gjør kommunene?

Kommunen har primæransvaret for å redusere utslipp av klimagasser innenfor sitt geografiske område. Grenlandskommunene jobber aktivt med å bidra til utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler.

 

Kommunen plikter å fastsette et klimamål og utarbeide en klimastrategi, samt å utarbeide og gjennomføre tiltak gjennom et klimabudsjett. Kommunen må rapportere på egen innsats til fylkeskommunen.

 

Lær mer

Miljødirektoratet-
Klima og klimamål i Norge
Klimaendringer og helse
Klimatilpasning

Kommunene har ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring.

Fakta

Visste du at nedbøren i Norge har økt med om lag 20 prosent de siste hundre årene?

Nedbøren i Norge er blitt mer intens. Dette skaper blant annet økt risiko for flom, og påvirker matproduksjonen. Det er ventet at klimaendringene vil prege Norge og verden i økende grad framover.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.