Luft

I Grenland har vi stort fokus på luftkvaliteten vår og kommunene jobber aktivt med å forebygge at vi har god luft. Hvilke luftvennlige valg kan du selv ta?

Luftkvaliteten akkurat nå

Her finner du oversikt over luftkvalitet og status for helserisiko i Grenland akkurat nå: NILU – Norsk institutt for luftforskning

Hva gjør kommunene?

Lover og restriksjoner setter minstekrav for lokal luftkvalitet og det er kommunenes ansvar å sørge for at disse blir overholdt. Med oversikt over hva slags luftforurensning og hvilke kilder som er utfordringen kan vi finne fram til lokale tiltak.


Fem målestasjoner

Den lokale luftkvaliteten i Grenlandsområdet overvåkes av fem målestasjoner, plassert på ulike steder. Overvåkningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, industrien i Grenland, Bamble, Porsgrunn og Skien kommune.

Illustrasjon Bypakke Grenland

Hva kan jeg gjøre?

 

Trafikk er en dominerende kilde til luftforurensing i byområder. Her er eksempel på luftvennlige valg:

Skien by. Hjellevannet til høyre og Skienselva, mot Porsgrunnselva til venstre. Foto: Dag Jenssen

Fakta

Visste du at luftkvaliteten i Grenland i dag er mye bedre enn på slutten av 1970-tallet?

Årsaken til bedringen i luftkvaliteten i Grenland henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden 1970-1990 årene. I denne perioden har imidlertid
utslippene fra veitrafikk økt, og svevestøv PM10 synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.