Miljøgifter

Miljøgifter er stoffer som er giftige og lite nedbrytbare i naturen. Målet er å stanse bruken og utslippene av dem.

Hva er miljøgifter?

Miljøgifter er stoffer som har en skadelig effekt på miljøet når de slippes ut. De er giftige, har lang levetid, kan absorberes av levende organismer og har evnen til å spre seg i miljøet. Miljøgifter er persistente og om de brytes ned i miljøet så er det langsomt.

 

Hvor finnes det miljøgifter?

Miljøgifter brukes i mange ulike sammenhenger – fra industri til forbrukerprodukter. De finnes blant annet i mat, drikke, kosmetikk, hudpleieprodukter, sportsutstyr, elektronikk, møbler, tepper, maling, leker, klær, støv, luft og vann. De kan spres over store geografiske områder med vind- og havstrømmer.

 

Hvordan påvirkes helsen vår av miljøgifter?

Miljøgifter kan gi skader på kort og lang sikt. Høye doser med giftige stoffer kan gi alvorlige skader på kort sikt. De fleste vil utsettes for små konsentrasjoner av giftstoffer og langtidseffektene kan være alvorlige, som til eksempel, skader på arvemateriale, økt sannsynlighet for utvikling av kreft, hormonforstyrrelser, fosterskader, lærevansker og/eller nedsatt immunforsvar.

 

Lær mer!

Miljødirektoratet / Miljøstatus – Om miljøgifter i Norge
Folkhelseinstituttet – Miljøgifter
Mattilsynet – Mat og vann, miljøgifter

Herøya. På 60-tallet fikk man økt bevissthet rundt utslipp og miljø- og helseskader. Deretter har bedriftene i i Herøya industripark arbeidet aktivt med å redusere miljøbelastninger i regionen. Foto: Dag Jenssen

Fakta

Visste du at maten vi spiser er den største kilden til miljøgifter?

I Norge er mat den viktigste kilden til en rekke klassiske miljøgifter, og ulikt kosthold er derfor en viktig årsak til at det er forskjell på hvor mye helseskadelige stoffer ulike personer får i seg. Fisk, og særlig fet fisk, er den største kilden til miljøgifter i vårt kosthold.

 

 

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.