Skadedyr

Som skadedyr regnes særlig insekter og annet småkryp, men også rotter, mus og lignende som kan overføre smittsomme sykdommer.
Rotte Skien Grenland

Hva kan jeg gjøre for å forebygge rotter?

 

Ikke fôr rottene

  • Ikke mate fugler og dyr ute eller la matrester eller nedfallsfrukt ligge på marken eller på fuglebrett. (Rotter er flinke til å klatre).
  • Sørg for at kompostdunk og avfallsbeholdere er helt tett.

Hold det ryddig rundt hus og i garasje

  • Fjern høyt gress, busker og klatreplanter inntil huset.
  • Pass på plankehauger, vedstabler og rot, som er ypperlige ynglesteder for rotter.

Sørg for at rottene ikke kommer inn i huset ditt

  • Sjekk huset har sprekker/åpninger og tett de igjen.
  • Sjekk avløpsrørene for brudd eller skjøter og rør som lufter kloakken
  • Ikke kast matrester i do, da rottene i kloakken tiltrekkes av fett og matrester

Hva er skadedyr?

Med skadedyr menes er dyr som forårsaker «en skade» eller er til plage for mennesker. Det kan være, for eksempel, gjennom å overføre smittsomme sykdommer, foråsaker sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller bidra til materiell skade.  Skadedyr er insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer. Eksempel på skadedyr som plager oss mennesker i Norge er ulike biller, lus, lopper, veggedyr, kakelakker, mus og rotter. For tiden handler de fleste forespørsel om skadedyr i Grenland om rotter.

 

Hvem er ansvarlig for skadedyrbeskjempelse?

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse.

 

Hva gjør kommunene?

Miljørettet helsevern fører tilsyn med skadedyrbekjempere. Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

 

Lær mer!

Folkhelseinstituttet – Identifisering av skadedyr
Folkhelseinstituttet – Temaportal om skadedyr
Folkhelseinstituttet – Skadedyrveilederen

I perioder har rotter plaget og laget store skader på bygninger i Grenland.

Fakta

Visste du at bare 20 av verdens omkring 4000 kakerlakkarter regnes som skadedyr?

Kakerlakker finnes og trives i Norge, og det blir flere og flere av dem. Allerede for 250 millioner år siden fantes det kakerlakker som ligner mye på dagens arter. Det finnes omtrent 4000 arter av kakerlakker på verdensbasis, men bare omkring 20 regnes som skadedyr.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.