Smittevern

Kommunene i Grenland jobber aktivt med forebyggende smittevern. Det er et viktig arbeid for å verne innbyggene mot farlige smittestoffer og smittsomme sykdommer.
Hygien smittervern Grenland

Hva kan jeg gjøre?

 

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

  • Hold avstand til andre.
  • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.
  • Bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Siden koronaviruset kom til Grenland i 2020 har det har vært ekstra stor fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring.

 

Hva er smittevern?

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning.

 

Hva gjør kommunene?

Smittevernloven bygger på prinsippet om at primæransvaret for vern mot smittsomme sykdommer er lagt til kommunen. Kommunen skal utpeke en smittevernlege som har ansvar for kommunens gjennomføring av tiltak etter loven. I kommunens plan for smittevernarbeidet innkluderes undersøkelse av smittede personer, smitteoppsporing og forberedelse av vedtak om tvungent smittevern i visse tilfeller.

Kommunene gjennomfør også tilsyn av barnehager og skoler i Grenland, med hensikt å vurdere om virksomhetene tilfredsstiller kravene til smittevern. Tilsynene blir gjennomført med hjemmel i Smittevernloven § 7-1 og Covid- 19- forskriften § 18.

 

Lær mer!
Folkhelseinstituttet – Lover og foreskrifter om smittevern
Folkhelseinstituttet – Kommunhelsetjensen 
Folkhelseinstituttet – Smittevernveilederen

Siden koronaviruset kom til Grenland i 2020 har det har vært ekstra stor fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring.

Fakta

Visste du at Norge har standarder for hygienisk hånddesinfeksjon?

Med utallige produkter, merker, lukter og konsistenser er det lett å bli usikker på hvilken håndsprit du bør velge. Det finnes standarder for hånddesinfeksjon som gjør at du kan være sikker på at den beskytter mot både bakterier og virus. Les mer på Standard Norge.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.