Klima > Årsrapporter for Klima og energi

Årsrapporter for Klima og energi

Rapporter for klima og energi i Grenland

Sist oppdatert:

13.oktober 2021

Kommunene plikter gjennom klimaloven å gjennomføre klimamål som ledd i omstillingen til et lavutslippssamfunn i 2050. Klimastrategienes fokus er å mobilisere Grenlandskommunene for å redusere klimagassutslipp, både direkte og indirekte, og bidra til å redusere omfattende global oppvarming.

 

Klima- og energirapporter og planer i Grenland:

 

Skien og Porsgrunn
I Kommunedelplan for klima og energi 2018-2025 er det vedtatt overordnet mål og innenfor hvert
tema.  KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Skien og Porsgrunn 2018-2025.pdf

 

Skien kommune
Årsmeldingen beskriver utviklingen av klimagassutslipp i Skien kommune og gir en status på de
overordnede målene i kommunedelplan for klima og energi. ÅRSMELDINGEN2020 Skien kommune.pdf

 

Bamble kommune
Kommunedirektørens strategidokument 2021-2024 har fokus på strategiske grep for å møte de mulighetene og
utfordringene Bamble kommune står overfor. Dokumentet inkluderer strategi for Klima og miljø. STRATEGIDOKUMENT 2021-2024 Bamble kommune.pdf

Det skal utarbeides en klima- og energiplan i løpet av 2022.

 

Kragerø kommune
Hensikten med klima- og energiplanen er å synliggjøre noen av de utfordringene Kragerø
kommune står overfor når det gjelder klimautfordringene KLIMA-ENERGIPLAN Kragerø kommune 2019-2023.pdf

 

Drangedal kommune
Energi- og klimaplan
Energi- og klimaplan – Visjon, mål og tiltak

 

Siljan kommune
Gjeldende planer, vedtatt av Siljan kommunestyre Planer og rapporter
Om Klima og Miljø, og tilpasning til klimaendringer. https://www.siljan.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/klima-og-miljo/

 

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.