Luft > Forurensningsklasser og helseråd

Forurensningsklasser og helseråd

Lær om forurensningsklasser med fargekoder og få helseråd for de ulike klassene.

Sist oppdatert:

09.september 2021

Kilde: Luftkvalitet i Norge – Miljødirektoratet 

Hvor forurenset luften er i Norge, vises ved bruk av forurensningsklasser med fargekoder. Fargene viser hvor forurenset luften er og utifra de ulike klassene gir Miljødirektoratet helseråd rettet mot befolkningen generelt og mot sårbare grupper. Helserådene gir anbefalinger om hvordan befolkningen bør opptre ved de ulike forurensningsklassene.

De sårbare gruppene er:

  • de med astma og andre luftveissykdommer
  • de med hjerte- og karsykdommer og diabetikere
  • eldre
  • gravide og barn

 

Helserådene er relatert til svevestøv (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid (NO2), bakkenær ozon (O3) og svoveldioksid (SO2).

Grønn nivå = liten eller ingen helserisiko
Gul nivå = moderat helserisiko – Helseeffekter kan forekomme hos utsatte grupper
Rød nivå = betydelig helserisiko – Helseeffekter forekommer utsatte grupper
Lilla nivå = alvorlig helserisiko – Sårbare grupper i befolkningen er svært utsatte

 

Lær mer!

Miljødirektoratet – Helseråd og forurensningsklasser
Miljødirektoratet – Hva består luftforurensningen av

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.