Luft > Hva er luftforurensning?

Hva er luftforurensning?

Lær om hvordan luftforurensning definieres og om de vanligste kildene til luftforurensning i Norge.

Sist oppdatert:

22.august 2021

Luftforurensning kan defineres som partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker og/eller økosystemer. Partiklene klassifiseres oftest avhengig av størrelse i inhalerbare partikler (PM10) og fine partikler (PM2,5).

Helsemessig er svevestøv (PM10 og PM2,5) samt NO2 fra biltrafikk det mest fremtredende luftforurensningsproblemet i Norge.


Hva er de vanligste kildene til luftforurensning?

Veitrafikk og vedfyring er de viktigste lokale kildene til luftforurensning i Norge. Trafikken avgir både eksos og slitasje fra kjøretøyer og veier. Andre kilder er utslipp fra industri, energiproduksjon og oppvarming av boliger med fast drivstoff. Sjøtrafikk bidrar også til luftforurensning, spesielt i kystområder ved store sjøtrafikkveier.

 

Lær mer!

Folkhelseinstituttets temasider om luftkvalitet og forurensing
Miljødirektoratet – Om luftforurensning
Miljødirektoratet – Om kilder til luftforurensning
Statistisk sentralbyrå – Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk?

 

Svevstøv er små, luftbårne partikler som kan pustes inn. PM10 og PM2,5 er betegnelsene på partikler under henholdsvis 10 og 2,5 mikrometer (µm). Kilde: Miljødirektoratet

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.