Miljøgifter > Hva er status på miljøgifter i Grenlandsfjordene?

Hva er status på miljøgifter i Grenlandsfjordene?

Innsatsområden for rensing og forvaltning av Grenlandsfjordene.

Sist oppdatert:

22.august 2021

Grenlandsfjordene har vært svært forurenset, først og fremst på grunn av miljøgifter som tidligere er sluppet ut av industrien og skipstrafikk. Området er påvirket av kvikksølv, dioksiner og furaner of forurensningen stammer hovedsakelig fra utslipp fra den nedlagte magnesiumfabrikken på Herøya.

 

Overvåkning og forskning

Overvåkingen av miljøgifter i grenlandsfjordene har pågåt siden tidlig på 1970-tallett. Selv om utslippene har blitt betydelig redusert, er innholdet av miljøgifter fortsatt høyt.

De siste 20 årene har arbeidet vært rettet mot undersøkelser av tiltak som kunne uskadeliggjøre eller begrense virkningene av miljøgiftene. Miljødirektoratet har det koordinerende ansvaret og Fylkesmannen i Telemark har på oppdrag fra stått for gjennomføringen. Niva, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og en rekke andre forskningsinstitusjoner har deltatt i dette arbeidet.

 

Hva er tiltakene nå?

Miljødirektoratet har tatt fram en «Helhetlig plan for Oslofjorden». Den overordnede regionale planen tar opp innsatsområden for rensing og forvaltning av Grenlandsfjordene. Det skal utarbeides en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i Kragerøfjorden, og det er foreslått at utarbeide en egen plan for rensing og forvaltning av Frierfjorden.

 

Lær mer!

Vannportalen – Tiltaksprogram i vannområde Skien – Grenlandsfjordene.PDF.  Planperiode 2022-2027

Klima- og miljødepartementet – Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.PDF

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.