Miljøgifter > Kan jeg spise skalldyr og fisk fra grenlandsfjordene?

Kan jeg spise skalldyr og fisk fra grenlandsfjordene?

Mattilsynet har etablert kostholdsråd for grenlandsfjordene.

Sist oppdatert:

22.august 2021

Oversikt over områder med kostholdsråd. Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/grenlandsfjordene

Miljøtilstanden i fjorden viser at dioksinnivået i fisk og skalldyr holder seg stabilt høyt. Mattilsynet har etablert kostholdsråd for grenlandsfjordene og fraråder å spise fisk og skalldyr fra fjordene.

  • Ikke spis fisk og skalldyr fra Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen. Spis heller ikke sjøørret fisket i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut
    i disse eller Frierfjorden.
  • Ikke spis reker fangstet i Eidangerfjorden.
  • Spis heller ikke krabbe fangstet mellom Brevikbroen (inkludert Eidangerfjorden) og en ytre avgrensing gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet.

 

Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller unngå visse typer sjømat pga. for høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i nedre del av vannområdet. Advarselen er begrunnet med forurensning av klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner.

Mer!
Råd fra Matportalen – Ikke spis fiskelever fra selvfangst
Råd fra Matportalen – Plukk skjell fra ulike steder

Strand på Jomfruland. Foto: Kragerø kommune

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.