Støy > Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

I anleggsperioder må man regne med støy, men det finnes retningslinjer for støygrenser.

Sist oppdatert:

21.august 2021

I reguleringsplaner og byggesaker stilles det krav om at utbygger utarbeider en plan som viser hvordan arbeidene kan utføres innenfor gjeldende støyregelverk. Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart.

 

Hvor kan jeg henvende meg?

Dersom du er forstyrret av byggevirksomheten, kontakt utbygger direkte. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte Miljørettet Helsevern.

 

Retningslinjer

Hvilke støygrenser som gjelder for bygg- og anleggsvirksomheter fremkommer i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021

 

 

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.