Støy > Industri

Industri

Hvor henvender du deg om du opplever støy fra industri i Grenland?

Sist oppdatert:

21.august 2021

Industribedrifter har vanligvis tillatelse etter forurensningsloven. Disse tillatelsene inneholder ofte støygrenser, og da primært i forhold til utendørs støy. Det er Statsforvalteren som gir slike tillatelser.

Industrivirksomheten skal planlegges og drives på en slik måte at støy og vibrasjoner ikke medfører helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå, sier forskrift om miljørettet helsevern.

 

Hvor kan jeg henvende meg?

Om du opplever støyplager, ta kontakt med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 

Mer informasjon fra industri i Grenland:

Naboinformasjon fra Herøya industripark
Grenland havn – rapportere støy

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.