Støy > Nabostøy

Nabostøy

Hvordan håndterer du situasjoner når du opplever støy fra naboen?

Sist oppdatert:

21.august 2021

Noen ganger oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven (grannelova).

 

Hva sier loven om støy fra naboen?

Generelt sett sier norsk rett har grunneier har rett til å benytte seg av eiendommen etter eget ønske. Det betyr i praksis at når vi bor i nærheten av andre mennesker må vi i blant finne oss i en del støy.

Dette gjelder i Grenland:

  • Utendørs spilling av musikk skal avsluttes kl. 23 eller kl. 24 i helger i tråd med kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
  • Det oppfordrers til tidlig varsling av naboer om arrangementer/konserter, men det er ikke et generelt krav om varsling 14 dager i forkant.

 

Lover og ordensregler:

  • Nabolovens § 2 sier at ingen må ha, gjøre, eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller til ulempe for naboens eiendom.
  • Loven om helligdagsfred § 3 sier at det «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».
  • I borettslag/sameie finnes ofte interntreglement med vedtekter og ordensregler for hvor mye støy som skal tillates,

 

Hvor kan jeg henvende meg?

  • De fleste konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Ta først kontakt med den som er årsaken til støykilden.
  • I tilfelle det oppstår konflikt, kan Konfliktrådet bistå med mekling i nabokonflikter.
  • Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller behandle tvister.
  • Der det er en støyende virksomhet i nærheten av boliger, for eksempel xxx, kan du ta kontakt med Miljørettet Helsevern.
  • Dersom du bor i borettslag/sameie bør du ta kontakt med styret for adgang til vedtekter og ordensregler for støy.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.