Støy > Støy fra underholdning

Støy fra underholdning

Utendørs underholdning kan oppfattes som positivt lyd for noen, og støy for andre.

Sist oppdatert:

21.august 2021

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselsskader.

 

Dette gjelder i Grenland:

  • Utendørsarrangementer skal avsluttes kl. 23 eller kl. 24 i helger i tråd med kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
  • Det oppfordrers til tidlig varsling av naboer om arrangementer/konserter, men det er ikke et generelt krav om varsling 14 dager i forkant.

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om musikkanlegg og helse for konsertarrangører og kommuner. Denne omtaler særlig situasjoner knyttet til bruk av musikkanlegg og utendørs arrangementer. Denne veilederen bruker Miljørettet Helsevern i arbeidet med støyvurderinger ved konsert- og kulturarrangementer i Grenland

 

Hvor kan jeg henvende meg?

Blir du plaget av et pågående arrangement, bør du først kontakte arrangøren. Dersom dette ikke fører fram, kontakt Grenland politistasjon på telefon 33 34 44 00

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.