Støy > Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner

Grenlandskommunene får en del henvendelser knyttet til støy fra varmepumper.

Sist oppdatert:

21.august 2021

Varmepumper, kjøleanlegg, vifter og ventilasjonsanlegg regnes som tekniske installasjoner og er omfattet av støykrav i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Kommunene får en del henvendelser knyttet til støy fra varmepumper.

 

Hvem har ansvar for støy fra tekniske installasjoner?

Det er eier av varmepumpen som har ansvaret for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Dersom det støyer uforholdsmessig mye fra en nyinstallert vifte eller liknende, kan dette tyde på feil ved utstyret eller monteringen. Det er da installatørens ansvar å dokumentere at lydnivået er innenfor regelverket. Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle lydnivået.

 

Hva kan jeg gjøre?

  • Om du skal installere en varmepump eller et ventilasjonsanlegg er det viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd. Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt.
  • Om du plages av støy, bør du først kontakte eier av anlegget. Dersom dette ikke fører fram, kan du kontakte kommunen.

 

Hvor kan jeg henvende meg?

  • Spørsmål knyttet til søknadsplikt for slike anlegg rettes til kommunen ved byggesaksavdelingen.
  • Om du plages av støy, kan du kontakte Miljørettet Helsevern. 

 

Lær mer!

Norsk standard NS8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy, og viser på de konkrete kravene til lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske installasjoner.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.