Støy > Veistøy

Veistøy

Om lag 2 millioner nordmenn er utsatt for støy fra veitrafikk.

Sist oppdatert:

21.august 2021

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik at de berøres av trafikkstøy. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye vegprosjekter.

 

Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags veg det gjelder. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021).

 

Hvor kan jeg henvende meg?

Kommunal vei: Ta kontakt med kommunen
Fylkeskommunal vei: Ta kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune
Riksvei: Ta kontakt med Statens vegvesen

For å finne ut om det gjelder kommunal, fylkes- eller riksveg kan du slå opp på kartet på for eksempel kart.finn.no. Kommunal veg har ingen nummerering, fylkesveg har fire tall på hvit bakgrunn, og riksveg har tall og bokstaver på grønn bakgrunn.

 

Lær mer! 
Statens vegvesen – Vegtrafikkstøy

Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.