Uncategorized > Miljø og helse i skoler og barnehager

Miljø og helse i skoler og barnehager

Sist oppdatert:

01.november 2021

Opplysnings- og informasjonsplikt

Barnehager og skoler skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) dersom det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Eksempler på slike forhold kan være store vannlekkasjer, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, alvorlige skader/hendelser, eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten og liknende. Den enkelte skole eller barnehage må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde.

Skoler og barnehager skal også informere foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse, slik at foresatte gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. Eksempler på slike forhold kan være alvorlige hendelser, utbrudd av smittsomme sykdommer, skadedyr, oppussingsarbeid og liknende.

 

Klage på barnas/elevenes arbeidsmiljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker vedrørende barnas/elevenes arbeidsmiljø skal i utgangspunktet først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og bistand. Du finner kontaktinfo til Miljørettet helsevern nederst på siden.

 

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. Etter opplæringslovens kap. 9A har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen  med  opplæringslovens kapittel 9A, fungerer forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som barnas og elevenes «arbeidsmiljølov».

 

Godkjenning og tilsyn

Miljørettet helsevern i Grenland har ansvar for godkjenning og tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kontakt oss

 

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.