Uncategorized > Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter

Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal godkjennes av Miljørettet helsevern i Grenland, for eksempel barnehager, skoler eller virksomheter som driver med tatovering, hulltaking/piercing og permanent make-up.

Sist oppdatert:

04.oktober 2021

Godkjenning av virksomheter

Lokaler som benyttes til dagmammavirksomhet, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt tatoverings- og hulltaking/piercingvirksomhet skal være godkjent av helsemyndigheten før de tas i bruk.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav om at lokaler som benyttes til barnehage samt dagmammavirksomhet med mer enn tre barn (inkl. evt. egne barn) og en ukentlig åpningstid på mer enn ti timer skal godkjennes før de tas i bruk eller ved vesentlige endringer eller utvidelser av driften. Det samme gjelder for grunnskoler og videregående skoler.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet stiller krav om at lokaler som benyttes til tatovering (inkl. permanent makeup og microblading) og hulltaking skal godkjennes. Det er virksomhetens lokaler som skal godkjennes. Virksomheten som sådan skal ikke godkjennes og godkjenningen er dermed ikke noen form for kvalitetssikring av det faglige innholdet ved arbeidet som utføres.

Her er link til søknadsskjemaene

 

Barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal sikre barna og elevene et godt arbeidsmiljø ved å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. (Forskriften får ikke anvendelse for de ansatte, de ansatte vil omfattes av arbeidsmiljøloven).

Med barnas og elevenes miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder som ligger på barnehagens og skolens eiendom, i umiddelbar tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. Forskriften vil også gjelde når barna og elevene er på utflukter og turer. Formålsparagrafen understreker betydningen av at barna og elevene skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskytte mot risikoforhold.

Her er link til søknadsskjema

Lovdata – Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager: Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Veilederne til forskrift om miljørettet helsevern i skoler: Miljø og helse i skolen (IS-2073)

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lokaler som skal brukes til tatoverings- eller hulltaking/piercingvirksomheter skal godkjennes. Frisører og hudpleievirksomheter som driver med for eksempel ørehulltaking, permanent make-up, microblading eller microneedling må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse.

Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses virksomhetenes art og størrelse, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.

 

Når skal jeg sende søknad?

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd i forskriften og meldes til kommunen før de tas i bruk. Du må søke om godkjenning; før lokalene tasi bruk, ved eierskifte og ved større endringer og utbygginger.

Her er link til søknadsskjema

Lovdata – Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.