Uncategorized > Meldepliktige lokaler og virksomheter

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal meldes til Miljørettet helsevern i Grenland, som har ansvar for å føre tilsyn med disse virksomhetene, som for eksempel badeanlegg, campingplass, frisørsalong og solarier.

Sist oppdatert:

01.juni 2021

Meldepliktige virksomheter

Jeg ønsker å melde fra om følgende virksomhet:

Bassengbad, badeanlegg og badstu m.v
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Solarievirksomhet
Campingplasser

 

Miljørettet helsevern skal føre tilsyn med at ulike typer virksomheter planlegges, etableres, drives og avvikles iht. forskriftskrav. Foreskrift om Miljørettet helsevern.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) er det overordnete lovverket som pålegger kommunene å føre tilsyn. Lovens formål er at kommunen skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.

 

Bassengbad, badeanlegg og badstu m.v

Badeanlegg skal meldes til kommunen ved oppstart eller vesentlige endringer. Eieren av anlegget skal legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Her er link til meldeskjema

Lovdata – Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunen før de tas i bruk. Du må sende inn melding; før lokalene tas i bruk, ved eierskifte og ved større endringern og utbygginger.

Her er link til meldeskjema

Lovdata – Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Solarievirksomhet

Eier av solstudio skal sende melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Miljørettet helsevern i Grenland ved oppstart samt ved eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger. Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal meldes.

Her er link til meldeskjema

På nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du meldeskjema, advarselsplakat, oversikter over godkjente solsenger og rørtyper og annen nyttig informasjon.

Lovdata – Foreskrift om strålevern og bruk av stråling

Campingplasser

Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Her er link til meldeskjema (Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale – meldeskjema)

Lovdata – §14 i foreskrift om miljørettet helsevern

Fant du det du lette etter på siden vår?

Supert! Takk for din tilbakemelding.

Ditt svar kan være med på å gjøre nettsiden bedre. Vi svarer ikke på henvendelser herfra.